Događanja

Pametni građani za pametan grad

Započeo je projekt digitalnog unapređenje i edukacije mladih o STEM alatima, metodama i IK tehnologijama kojeg u suradnji s Gradom Jastrebarskom provodi Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor

Globalni populacijski trendovi pokazuju na sve veće migracije ljudi u urbana područja, čineći gradove centrima multikulturnih okupljanja, ekonomske aktivnosti i političke inovacije. Rastući gradovi su također mjesta direktne implementacije mnogih novih tehnologija. Ove tehnologije obećavaju ekonomski rast, evoluciju naših demokracija i bolji životni standard. Uistinu, sve više gradova pokušava posvojiti identitet pametnog grada kako bi dokazali svoju prilagodljivost u korištenju tehnologija s potencijalom za nošenje s izazovima 21. stoljeća.

U inicijativi čiji je cilj oblikovanje digitalne budućnosti grada Jastrebarsko, Erasmus+ projekt pod nazivom ‘’Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad’’ započeo je misiju da se angažira i osnaži mlade u procesima donošenja odluka te da ih educira o digitalnoj građanskoj participaciji. Ovaj inovativni pristup ne samo da iskorištava svježe perspektive i digitalnu
sposobnost mlađe generacije, već i potiče osjećaj vlasništva i odgovornosti za razvoj grada.

Uključivanje građana – posebice mladih – važan je dio svakog procesa donošenja odluka. Ova dvosmjerna interakcija između javnosti i lokalne uprave daje mladima glas i omogućuje im
da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka o pitanjima koja ih se tiču. Dajući mladima platformu za izražavanje mišljenja, dijeljenje pritužbi i davanje savjeta, grad može uživati u
boljem upravljanju i implementaciji promjena od kojih će svi zainteresirani uistinu imati koristi.

Srž strategije je promicanje digitalnog građanstva među mladima. Omogućavanjem platformi i mogućnosti mladim građanima da sudjeluju u raspravama, doprinose idejama i utječu na
politike, projekt ima za cilj njegovati kulturu građanskog angažmana. U skladu sa Strategijom razvoja pametnog Grada Jastrebarsko za razdoblje 2019. – 2024., projekt potiče razvoj
sposobnosti građana u području digitalne pismenosti, IK tehnologija, te STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) područja. Aktivno uključivanje građana kroz njihovu
edukaciju omogućuje razvoj inovacije i kreativnosti nužnih kako bi se Grad, odnosno općenito društvo moglo okarakterizirati kao pametno.

Budući da projekt ima izraženu digitalnu komponentu, za očekivati je da će sudjelovanjem u aktivnostima izrade pametnih rješenja za aktivno građanstvo mladi razviti svoje vještine
rješavanja problema u digitalnom kontekstu. Sudionici će naučiti kako koristiti digitalne alate i platforme za prepoznavanje i rješavanje problema zajednice te kako surađivati s drugima na
provedbi svojih ideja. Projekt će potaknuti mlade na kreativno razmišljanje o tome kako koristiti digitalne alate i platforme za podršku aktivnom građanstvu, pri čemu će identificirati nove i
inovativne načine za uključivanje u svoje zajednice, promicanje društvenih ciljeva i komunikaciju s donositeljima odluka.

Uključivanje mladih u donošenje odluka već je dalo impresivne rezultate. Njihov doprinos doveo je do inovativnih rješenja i svježih pogleda na različite urbane izazove. Na primjer, projekt “Kad
se mlade ruke slože” Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor provela je u partnerstvu s Gradom Samoborom i Pučkim otvorenim učilištem Samobor te je cilj projekta bio osmisliti gradski program za mlade. U njegovu je izradu bilo uključeno preko 300 mladih, 10 donositelja odluka i 20 stručnjaka za pojedina tematska područja. Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa Europske unije. Gradski program za mlade na snazi je od 2019. godine.

Projekt ‘’Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad’’ shvaća da uključivanje mladih nije samo trenutna dobit, već i izgradnja mosta prema inkluzivnoj budućnosti. Uključujući perspektive mladih građana, projekt osigurava da razvoj grada bude održiv i relevantan u svijetu koji se brzo mijenja. Projekt za širu skupinu mladih nastoji ostvatiti trajan učinak promicanjem
aktivnog građanstva i poticanjem mladih da preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju budućnosti svoje zajednice, što ima za cilj rezultirati izgradnjom kulture građanskog angažmana koja nadilazi početni opseg projekta.

U svijetu u kojem digitalna transformacija redefinira samu strukturu naših društava, jasno je da naši mladi nisu samo korisnici promjena, već i njihovi arhitekti. Projekt digitalne participacije iskorištava njihov potencijal i na taj način osnažuje budućnost.

Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor nositelj je projekta ‘’Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad’’ i već 11 godina kreira i provodi programe usmjerene na razvoj vještina mladih i otkrivanje njihovih talenta, podučavajući ih kako da postanu aktivni građani i nauče preuzeti odgovornost. Mladima pružaju znanje o korisnim alatima koji će ih motivirati da postanu intelektualno i fizički aktivniji, time ih razvijajući u lidere 21. Stoljeća. Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor je akreditirana organizacija koja provodi Erasmus+ i projekte Europske snage
solidarnosti.

Grad Jastrebarsko je jedinica lokalne samouprave koja potiče i pomaže aktivnosti mladih i s mladima. Oformljeno je tijelo „Savjet mladih“ koje provodi i predlaže aktivnosti za mlade. Grad Jastrebarsko je u suradnji sa Srednjom školom Jastrebarsko, Sveučilištem Sjever i tvrtkom Kaufland pokrenuo jedinstveni obrazovni program odobren odMinistarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Tehničar za logistiku i špediciju. U Gradu Jastrebarskom se u 2021. i 2022. godini provodio projekt sa STEMom raSTEMo koji je imao za cilj popularizaciju STEM područja u gradu među djecom i mladima te je u programu sudjelovalo 1500 sudionika s područja Republike Hrvatske, a u Jastrebarskom je postavljen Znanstveni park Jastrebarsko te je uređena multifunkcionalna STEM učionica.

[Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Nacionalne Agencije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.]

 

 

Samobor TV je zabavno informativna televizija, koja svoj program emitira iz Samobora

Možda će Vas zanimati