Impressum

Turističko informativni portal o gradu Samoboru
Nakladnik: Euro komunikacije d.o.o.

Glavni urednik: Zoran Kolak
e-mail: zoran.kolak@samobor.net

Redakcija
e-mail: desk@samobor.net
www.samobor.net

Oglašavanje
e-mail: marketing@eurokomunikacije.com
Telefonska centrala: +385 (0)1 77 77 500
Fax: +385 (0)1 77 77 501

Uvjeti korištenja
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail:
uvjeti@eurokomunikacije.com

Privatnost
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail:
privatnost@eurokomunikacije.com
Zahtjev za brisanje osobnih podataka možete podnjeti na e-mail:
gdpr@eurokomunikacije.com

d.o.o. za savjetovanje i upravljanje sustavima

Adresa: HR-10430 Samobor
Pape Ivana XXIII 37, Hrvatska

Telefonska centrala: +385 (0)1 77 77 500
Fax: +385 (0)1 77 77 501
e-mail: info@eurokomunikacije.com
www.eurokomunikacije.com

OIB: 4884 1207 198
PDV IB (VAT): HR4884 1207 198
EUID: HRSR.080672698

Transakcijski račun Addiko Bank
IBAN: HR8825000091101284484
Transakcijski račun Erste Bank
IBAN: HR4824020061100978070

Temeljni akt: Društveni ugovor od
19.09.2008. godine, položen u zbirci
isprava kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Broj upisa u sudski registar:
Tt-08/11917-2, Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080672698

Član Uprave:
Miljenko Novosel

Temeljni kapital:
U iznosu od 2.654,46 Eura, uplaćen u cijelosti.