Usluge

Usluge

Tvrtka se bavi pružanjem telekomunikacijskih usluga i implementacijom različitih telekomunikacijskih rješenja. Usluge su namijenjene za privatne i poslovne subjekte. Susjed na kojeg uvijek možeš računati!

e-mail: info@4tel.hr
web: http://www.4tel.hr